Doğu ve Batı

Yanlış Yapmayı Yasaklamak

2007 yılında lise ve üniversite öğrencileriyle yaptığımız bir araştırmanın kalitatif  (derinlemesine görüşme) aşamasında öğrencilere ailelerinin kendilerine neyi yasakladıklarını sorduğumuzda, aldığımız cevap karşısında şaşakalmıştım. Çünkü çok ilginç ve ağır bir cevaptı. İki öğrenci, ailelerinin kendilerine yanlış yapmayı yasakladıklarını ballandıra, ballandıra anlatıyorlardı. Oldukça kapsamlı olan araştırmamızın en can alıcı bulgusu buydu. Galiba eğitim sistemimizin en can alıcı […]

, ,