Ocak, 2014

Yöntem Üzerine

Sosyal bilimcinin amacı, dünyada olup bitenleri anlamaktır. Bazen anlamak yetmez, değiştirmek gerekir. Çünkü, Ludwig Wittgenstein, ünlü eseri Tractatus’ta dünyayı olup biten olarak tanımlamaktadır. Dünya şeylerin değil olguların toplamıdır. Dünya olgular yoluyla belirlenir. Sevgili hocam Cavit Orhan Tütengil’in Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metod isimli ders kitabında ifade ettiği gibi, Francis Bacon’a göre dünyada olup bitenleri anlamak […]

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

“Atlara Fısıldayan Adam”

“Sekiz on yaşlarında olmalıydım. Sıcak bir yaz günü Mehmet Dedem’le birlikte at arabasına binmiş, dar ve toprak bir yolda hızla yol alıyorduk. Dizginler dedemin ellerindeydi. Ben onun yanına oturmuş, etrafı seyrediyordum. Araba giderek hızlanıyor, bir süreden beri saymaya başladığım yolun iki tarafındaki ağaçları saymakta zorlanıyordum. Etraf, Akhisar’ın o müthiş kuru sıcağı ile yeşilden sarıya dönüşmeye […]

, ,

Eşit(siz)liğin Gizemi

Çokdisiplinli (multidisciplinary) eğitim almış olan Richard Wilkinson ile Kate Pickett gelir dağılımı eşitliğinin ya da eşitsizliğinin gizemini ortaya çıkarmak amacıyla çok ilginç bir kitap yazmışlar ve adını da içeriği kadar ilginç olan, Türkçe’ye Su Terazisi diye çevrilen The Spirit Level koymuşlar. Alt başlığı Eşitliğin Artması Toplumları Nasıl Etkiliyor olan kitap Dünya Bankası verileriyle desteklenerek çarpıcı […]

, , , , , , , ,