Kaos, Karmaşıklık, Kozmoloji ve Kuantum İçin Genel Bir Kaynakça

Bir süre önce paylaştığım kaos, karmaşıklık ve kuantum kapsamındaki kaynakçaya kozmolojiyi de ekledim. Aslında, yukarıda andığım dört konudan her biri başlı başına birer disiplin, hatta her biri kendi içinde dallanıp budaklanıyor. Ancak benim derdim, disiplinlerarası bir kaynakça oluşturmak olduğu için bu yolu seçtim. Nihai amacım ise doğa bilimleriyle beşeri bilimleri birleştirmeye çalışarak toplumu daha iyi anlamanın bir yol haritasını çıkarmak.

 

Kozmos PHOTO-2019-05-16-12-21-45

Kozmosa dalmışım, uçuyorum!

 

Abbott, Andrew (2013). Disiplinlerin Kaosu, çev. Sabri Gürses, İstanbul: Küre Yayınları.

Al-Khalili, Jim ve MacFadden, Johnjoe (2016). Kuantum Sınırında Yaşam, çev. Şiirsel Taş, İstanbul: Domingo.

Auerswald, E. Philip (2018). Kod Ekonomisi, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Ball, Philip (2006).  Critical Mass, , New York: Farrar, Straus and Giroux.

Bartusiak, Marcia (2018). Kara Delik, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Koç Üniversitesi. Yayınları.

Battram, Arthur (1999). Karmaşıklıkta Yol Almak, çev. Zülfü Dicleli, İstanbul: Türk Henkel Yayınları.

Blanqui, Louis – Auguste (2015). Yıldızlardan Ebediyete, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yayınları.

Bohm, David (2006). Birlikte Düşünmek: Diyalog, çev. Onur Atalay, İstanbul: Etkileşim Yayınları.

Bohr, Niels (1961). Atomic Theory and the Description of Nature, New York: Cambridge University Press.

Bohr, Niels (2000). Atomic Physics and Human Knowledge, New York: Dover Publications.

Bolles, Blair Edmund (2008). Galileo’nun Buyruğu, çev. Nermin Arık, 9. Baskı, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Bührke, Thomas (2018). Einstein’ın Görelilik Kuramı, çev. Zeynep Taşkın, İstanbul: Say Yayınları.

Capra, Fritjof (1991). Fiziğin Taosu, çev. Kaan H. Ökten, İstanbul: Arıtan Yayınevi.

Capra, Fritjof (1992). Yeni Bir Düşünce, çev. Mustafa Armağan, İstanbul: İz Yayınları.

Capra, Fritjof (1996). Yaşamın Örgüsü: Zihin ve Maddenin Yeni Bir Sentezi, çev. Beno Kuryel, İstanbul: Yapı Merkezi.

Capra, Fritjof (2009). Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, çev. Mustafa Armağan, İstanbul: İnsan Yayınları.

Capra, Fritjof & Luisi, Pier Luigi(2014).  The Sytems View of Life, A Unifying Vision, UK: Cambridge University Press.

Capra, Fritjof ve Mattei, Ugo (2017). Hukukun Ekolojisi, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Caroll, Sean (2018). Zamanın Kozmolojik Tarihi, çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Alfa / Bilim.

Caroll, Sean (2018). Büyük Resim, çev. Nimet Adıgüzel, İstanbul: Alfa / Bilim.

Close, Frank (2015). Antimadde, çev. Zeynep Alpar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Copernicus, Nicolaus (2006). Gökcisimlerin Dönüşleri Üzerine, çev. Saffet Babür, 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları.

Cox, Brian ve Forshaw, Jeff (2014). Neden ² ve Bu Bizi Neden İlgilendirir?, çev. Zülal Kılıç, 2. Baskı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Connolly, E. William (2016). Hayatın Kırılganlığı, çev. Aydın Çandar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Cramer, Friedrich (1998). Kaos ve Düzen, Sırat Köprüsündeki Hayat, çev. Veysel Atayman, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Crease, P. Robert & Goldhaber, Alfred Scharff  (2016). Kuantum Dönemi, çev. Vural Arı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Dantzig, Tobias (2011). Sayı: Bilimin Dili, çev. Barış Cezar, İstanbul: Metis Yayınları.

Davies, Paul (2014). Tanrı ve Fizik, çev. Barış Gönülşen, İstanbul: Alfa / Bilim.

Deacon, W. Terrence (2013). Incomplete Nature, New York: W.W. Norton & Company.

De Landa, Manuel (2006). Çizgisel Olmayan Tarih, Bin Yılın Öyküsü, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

Dennett, C. Daniel (2018). Sezgi Pompaları ve Diğer Düşünme Aletleri, çev. Ozan Karakaş, İstanbul: Alfa / Bilim.

Einstein, Albert (2010). İzafiyet Teorisi, çev. Gülen Aktaş, İstanbul: Say Yayınları.

Feldman, P. David (2014). Chaos and Fractals, New York: Oxford University Press.

Feynman, Richard (1998).Fizik Yasaları Üzerine, çev. Nermin Arık, Ankara: TÜBİTAK.

Feynman, Richard (2016). Her Şeyin Anlamı, çev. Osman Çeviktay, İstanbul: Alfa / Bilim.

Ford W. Kenneth (2011). 101 Soruda Kuantum, çev. Barış Gönülşen, İstanbul: Alfa / Bilim.

Fritzsch, Harald (2012). Yanılıyorsunuz Einstein, çev. Ogün Duman, İstanbul: Metis Yayınları.

Galison, Peter (2015). Einstein Saatleri Poincaré Haritaları, çev. Ahmet Akın, Ankara: Akılçelen Kitaplar.

Giles, Sunnie (2018). The New Science of Radical Innovation, Dallas: Benbella Books Inc.

Gleick, James (1995). Kaos, çev. Fikret Üçcan, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Gleick, James (2000).  Faster, London: Abacus.

Gleick, James (2014). Enformasyon, çev. Ümit Şensoy, İstanbul: Optimist.

Gleick, James (2017). Time Travel A History, London: Harper Collins.

Gleick, James (2018). Zaman Yolculuğu, çev. Aylin Onacak, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Goldberg, Dave ve Blomquist, Jeff (2011). Evren Kullanma Kılavuzu, çev. Cemal Yardımcı, İstanbul: Metis Yayınları.

Gribbin, John (2013). Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi, çev. Bahattin Mehmet Baysal, İstanbul: Alfa / Bilim.

Gribbin, John (2013). Derin Basitlik, çev. Arda Barişta ve Alkım Kızıltuğ, İstanbul: Alfa / Bilim.

Gubser, S. Steven (2018). Sicim Teorisi Hakkında Küçük Bir Kitap, çev. Zeynep Alpar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Hacking, Ian (2005). Şansın Terbiye Edilişi, çev.: Mehmet Moralı, İstanbul: Metis Yayınları.

Hawking, W. Stephen (1988). Zamanın Kısa Tarihi, çev. Sabit Say ve Murat Uraz, İstanbul: Milliyet Yayınları.

Hawking, W. Stephen (2019). Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar, çev. Mehmet Ata Arslan, İstanbul: Alfa / Bilim.

Heisenberg, Werner (2007). Physics and Philosophy, New York: Harperparennial Modernthought.

Hesketh, Gavin (2018). Atomaltı Parçacıkların Şaşırtıcı Dünyası, çev. Ilgın Yıldız, İstanbul: Say Yayınları.

Hofstadter, R. Douglas (2001).  Gödel, Escher, Bach, Bir Ebedi Gökçe Belik, çev. Ergün Akça ve Hamide Koyukan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Holland, H. John (2014). Comlexity, UK: Oxford University Press.

Hooft, Gerard’t (2000). Maddenin Son Yapıtaşları, çev. Mehmet Koca ve Nazife Ö. Koca, Ankara: TÜBİTAK.

Kauffman A. Stuart (2008). Reinventing The Sacred, New York: Basic Books.

Khun, S. Thomas (1982). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Kuhn, Thomas (2007). Kopernik Devrimi, çev. H. Turan, D. Bayrak, K. Çelik, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Krauss, M. Lawrence (2015). Hiç Yoktan Bir Evren, çev. Ebru Kılıç, 2. Baskı, İstanbul: Aylak Kitap.

Krauss, M. Lavrence (2018). Kuantum Adam: Feynman, çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Alfa / Bilim.

Krauss, M. Lavrence (2019). Şimdiye Kadar Anlatılmış En İyi Hikâye, Neden Buradayız, çev. Aral Demircan, İstanbul: Ayak Kitap.

Laughlin, B.Robert (2015). Farklı Bir Evren, çev. Ulaş Apak, İstanbul: Alfa / Bilim.

Laszlo, Ervin (2006). Chaos Points, London: Piatkus Books.

Lovelock, James (2017). Gaia, çev. Ozan Karakuş, İstanbul: Alfa / Bilim.

Mandelbrot B. Benoit (1983). The Fractal Geometry of Nature, New York: W.H. Freeman and Company.

Mandelbrot, B. Benoit & Hudson L. Richard (2004). The Misbehaviour of Markets, GB: Profile Books.

Mandelbrot, B. Benoit & Hudson L. Richard (2005). Finans Piyasalarında (Saklı) Düzen, çev. Metin Hüner, İstanbul: Güncel Yayıncılık.

Maturana, R. Humberto ve Francisco G. Varela (2010). Bilgi Ağacı, İnsan Anlayışının Biyolojik Temelleri, çev. Mahir Ünsal Eriş, İstanbul: Metis Yayınları.

Meadows, Donella (2008). Thinking in Systems, Vermont: Chelsea Green Publishing.

McEvoy, J.P., Zarate,Oscar (2007). Kuantum Teorisi, çev. Nedim Çatlı, 5.Baskı, İstanbul: NTV Yayınları.

Mee, Nicholas (2017). Yerçekimi: Kozmik Kodu Kırmak, çev. Zeynep Alpar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Mitchell, Melanie (2009). Complexity: A Guided Tour, New York: Oxford Üniversity Press.

Mitchell D. Sandra (2003). Biological Complexity and Integrative Pluralism, UK. Cambridge University Press.

Monod, Jacques (1983). Rastlantı ve Zorunluluk, çev, Vehbi Hacıkadiroğlu, Ankara: Dost Kitabevi.

Morin, Edgar ve Kern A. Brigitte (2001). Dünya Vatan, çev, Melike Hamami Kıraç, İstanbul: İletişim Yayınları.

Morin, Edgar (2003). Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi, çev. Hüsnü Dilli, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Morin, Edgar (2008). On Complexity, New Jersey: Hampton Press.

Morin, Edgar (2010). Yitik Paradigma: İnsan Doğası, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.

Muller, A. Richard (2018). Şimdi: Zamanın Fiziği, çev. Nilgün Güngör, İstanbul: Paloma Yayınevi

Omnés, Roalnd (2017). Kuantum Felsefesi, çev. Ercüment Akat, İstanbul: Alfa / Bilim.

Penrose, Roger (1999). Kralın Yeni Usu (1) Bilgisayar ve Zekâ, çev. Tekin Dereli, Ankara: TÜBİTAK.

Penrose, Roger (1998). Kralın Yeni Usu (2) Fiziğin Gizemi, çev. Tekin Dereli, Ankara: TÜBİTAK.

Penrose, Roger (1999). Kralın Yeni Usu (2) Us Nerede? çev. Tekin Dereli, Ankara: TÜBİTAK.

Penrose, Roger (1999). Büyük, Küçük ve İnsan Zihni, çev. Cenk Türkman, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Penrose, Roger (2015). Zaman Döngüleri, Kuantum Eveninin Olağanüstü Macerası, çev. Kerem Cankoçak ve Murat Metehan Türkoğlu, İstanbul: Alfa / Bilim.

Pesic, Peter (2010). Çift Görmek, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Planck, Max. (1987). Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş, çev. Yılmaz Öner, İstanbul Alan Yayıncılık.

Popper, Karl (1998). Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev. İlknur Ata ve İbrahim Turan, İstanbul: YKY.

Potter, Christopher (2011). Buradasınız: Evrenin Kısa Tarihi,  çev. Can Kurultay, İstanbul:  Ayrıntı Yayınları.

Prigogine, Ilya (1980). From Being to Becoming, San Francisco: W.H. Freeman and Company.

Prigogine, Ilya (1999).  Kesinliklerin Sonu, Zaman, Kaos ve Doğa Yasaları, çev. Süheyla Sarı, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Prigogine, Ilya & Stengers, İsabelle (1998).  Kaostan Düzene, İnsanın Tabiatla Yeni Diyalogu, çev. Senai Demirci, İstanbul: İz Yayıncılık.

Reeves, Hubert (2000). Kuşlar, Harika Kuşlar, çev. Burcu Şahinli, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Rıfkin.J, Howard.T. (1993). Entropi, Dünyaya Yeni Bir Bakış, çev.  Hakan Okay,  İstanbul: İz Yayınları.

Rovelli, Carlo (2018). Fizik Üzerine Yedi Kısa Ders, çev. Tolga Esmer, İstanbul: Can Yayınları.

Rovelli, Carlo (2018). Ya Zaman Var Olmasaydı?, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

Rovelli, Carlo (2018). Gerçeklik Göründüğü Gibi Değildir, çev. Tolga Esmer, İstanbul: Can Yayınları.

Rössler, Wolfgang (2019). Fizik İçin Serenad, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Ruelle, David (1996). Rastlantı ve Kaos, çev. Deniz Yurtören, Ankara: TÜBİTAK.

Russel, Bertrand (1996). The Principles of Mathematics, New York: W.W. Norton & Company.

Russel,Bertrand (2010). Introduction to Mathematics Philosophy, USA, A Digireads. com Book.

Sardar, Ziauddin ve Abrams Iwona (2010). Kaos, Çeviren: Deniz Guliyeva, İstanbul: NTV Yayınları.

Schroeder, Manfred (2009). Fractals, Chaos, Power Laws: New York: Dover Publications.

Schrödinger, Erwin (2018). Yaşam Nedir? “Zihin ve Madde” ve “Otobiyografik Denemeler”, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Pan Yayıncılık.

Seife, Charles (2010). Alfa ve Omega, çev. Nedim Çatlı, İstanbul: Metis Yayınları.

Smolin, Lee (2013). Time Reborn, New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Smolin, Lee (2017). Zamanın Yeniden Doğuşu, çev. Bilge Tanrıseven, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.

Sokal, Alan ve Bricmont, Jean (2002). Son Moda Saçmalar, çev. Mehmet Baydur ve Ongun Onaran, İstanbul: İletişim Yayınları.

Steinhardt, Paul J. ve Turok, Neil (2013). Sonsuz Evren, çev. Murat Metehen Türkoğlu, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.

Stenger, J. Victor (2009). Quantum Gods, New York: Prometheus Books.

Stenger, J. Victor (2019). Tanrı ve Çoklu Evren, çev. Banu Özgür, İstanbul: Ginko Bilim.

Stroh, David Peter (2015). Systems Thinking for Social Change, Vermont: Chelsea Green Publishing.

Taleb, Nassim Nicholas (2004). Fooled by Randomness, New York: Random House.

Taleb, Nassim Nicholas (2007). The Black Swan, London: Penguin Books.

Taleb, Nassim Nicholas (2008). Siyah Kuğu, Olasılıksız Görünenin Etkisi, çev. Nazan Arıbaş,  İstanbul:  Varlık Yayınları.

Taleb, Nassim Nicholas (2016). Antikırılganlık, çev. Derya Yüksek, İstanbul: Varlık Yayınları.

Taleb, Nassim Nicholas (2018).Skin in the Game, New York: Random House.

Taleb, Nassim Nicholas (2018). Taşın Altındaki El, çev. Filiz Deniztekin, İstanbul: Varlık Yayınları.

Turok, Neil (2018). İçimizdeki Evren: Kuantumdan Kozmosa, çev. Onur Uygun, İstanbul: Kolektif Kitap.

Urry, John (2003). Global Complexity, UK: Polity.

Vignale, Giovanni (2011). The Beautiful Invisible, New York: Oxford University Press.

Waldrop, M.M. (1993). Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, New York: Touchstone Book.

Wallerstein,Immanuel ve Lee E. Raichard (2007). İki Kültürü Aşmak, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayınları.

Wallerstein,Immanuel (2013). Bilginin Belirsizlikleri, çev. Berivan Alataş, İstanbul: Sümer Yayıncılık.

Weinberg, Steven (2013). İlk Üç Dakika, çev. Zekeriya Aydın ve Zeki Aslan, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Wyn, M. Charles ve Wiggins, W.Arthur (2005). Yanlış Yönde Kuantum Sıçramalar, çev. Aykut Gence, Ankara: TÜBİTAK.

Yalçın, Cengiz (2015). Kuantum, Ankara: Akılçelen Kitaplar.

Zohar, Danah & Marshall, Ian (1994). The Quantum Society, New York: Quil.

Zohar, Danah & Marshall, Ian (1998). Who’s Afraid of Schrödinger’s Cat? New York: Wiliam Morrow.

Zohar, Danah & Marshall, Ian (2002). Kim Korkar Schrödinger’in Kedisinden? İstanbul: Gelecek Yayıncılık.

Zohar, Danah (1998). Kuantum Benlik, çev. Seda Kervanoğlu, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

 

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.