Kaos, Karmaşıklık ve Kuantum İçin Genel Bir Kaynakça

Jorge Luis Borges hakkında yazarken, üstadın Borges ve Ben ile Öteki adlı öykülerini analiz etmeye kalktığımda, kendimi, kuantum fiziğinin atom altı parçacıkların hem parçacık hem de dalga fonksiyonu gösterdiği dalga / parçacık düalitesinde buluverdim. Bu da beni kütüphanemdeki kaos, karmaşıklık ve kuantum fiziğiyle ilgili kitaplarımı incelemeye yönlendirdi. Aşağıda, ilgili okurlarıma yardımcı olur düşüncesiyle, bu kitaplardan bir demet sunuyorum.

 

Atom

 

Al-Khalili, Jim ve MacFadden, Johnjoe (2016). Kuantum Sınırında Yaşam, çev. Şiirsel Taş, İstanbul: Domingo.

Ball, Philip (2006).  Critical Mass, , New York: Farrar, Straus and Giroux.

Bartusiak, Marcia (2018). Kara Delik, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Battram, Arthur (1999). Karmaşıklıkta Yol Almak, çev. Zülfü Dicleli, İstanbul: Türk Henkel Yayınları.

Bohr, Niels (2011/1961). Atomic Theory and the Description of Nature, UK: Cambridge University Press.

Bohr,Niels ( 2010/1961). Atomic Physics and Human Knowledge, New York: Dover Publications, Inc.

Capra, Fritjof (1991). Fiziğin Taosu, çev. Kaan H. Ökten, İstanbul: Arıtan Yayınevi.

Capra, Fritjof (1992). Yeni Bir Düşünce, çev. Mustafa Armağan, İstanbul: İz Yayınları.

Capra, Fritjof (1996). Yaşamın Örgüsü: Zihin ve Maddenin Yeni Bir Sentezi, çev. Beno Kuryel, İstanbul: Yapı Merkezi.

Capra, Fritjof (2009). Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, çev. Mustafa Armağan, İstanbul: İnsan Yayınları.

Capra, Fritjof & Luisi, Pier Luigi(2014).  The Sytems View of Life, A Unifying Vision, UK: Cambridge University Press.

Capra, Fritjof ve Mattei, Ugo (2017). Hukukun Ekolojisi, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Caroll, Sean (2018). Zamanın Kozmolojik Tarihi, çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Alfa / Bilim.

Cramer, Friedrich (1998).  Kaos ve Düzen, Sırat Köprüsündeki Hayat, çev. Veysel Atayman, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Crease, P. Robert & Goldhaber, Alfred Scharff  (2016). Kuantum Dönemi, çev. Vural Arı, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Connolly, E. William (2016). Hayatın Kırılganlığı, çev. Aydın Çandar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Davies, Paul (2014). Tanrı ve Fizik, çev. Barış Gönülşen, İstanbul: Alfa / Bilim.

Deacon, W. Terrence (2013). Incomplete Nature, New York: W.W. Norton & Company.

De Landa, Manuel (2006). Çizgisel Olmayan Tarih, Bin Yılın Öyküsü, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Metis Yayınları.

Einstein, Albert (2010). İzafiyet Teorisi, çev. Gülen Aktaş, İstanbul: Say Yayınları.

Feldman, P. David (2014). Chaos and Fractals, New York: Oxford University Press.

Feynman, Richard (1998).Fizik Yasaları Üzerine, çev. Nermin Arık, Ankara: TÜBİTAK.

Feynman, Richard (2016). Her Şeyin Anlamı, çev.Osman Çeviktay, İstanbul: Alfa / Bilim.

Ford, W. Kenneth (2011). 101 Soruda Kuantum, çev. Barış Gönülşen, İstanbul: Alfa / Bilim.

Fritzsch, Harald (2012). Yanılıyorsunuz Einstein, çev. Ogün Duman, İstanbul: Metis Yayınları.

Galison, Peter (2015). Einstein Saatleri Poincaré Haritaları, çev. Ahmet Akın, Ankara: Akılçelen Kitaplar.

Gleick, James (1995). Kaos, çev. Fikret Üçcan, Ankara: TÜBİTAK.

Gleick, James (2000).  Faster, London: Abacus.

Goldberg, Dave ve Blomquist, Jeff (2011). Evren Kullanma Kılavuzu, çev. Cemal Yardımcı, İstanbul: Metis Yayınları.

Gribbin, John (2013). Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi, çev. Bahattin Mehmet Baysal, İstanbul: Alfa / Bilim.

Gribbin, John (2013). Derin Basitlik, çev. Arda Barişta ve Alkım Kızıltuğ, İstanbul: Alfa / Bilim.

Hacking, Ian (2005). Şansın Terbiye Edilişi, çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Metis Yayınları.

Hawking, W. Stephen (1988). Zamanın Kısa Tarihi, çev. Sabit Say ve Murat Uraz, İstanbul: Milliyet Yayınları.

Heisenberg, Werner (2007/1962). Physics and Philosophy, New York: Harperperennial & Modernthought.

Hofstadter, R. Douglas (2001).  Gödel, Escher, Bach, Bir Ebedi Gökçe Belik, çev. Ergün Akça ve Hamide Koyukan, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Holland, H. John (2014). Complexity, UK: Oxford University Press.

Hooft, Gerard’t (2000). Maddenin Son Yapıtaşları, çev. Mehmet Koca ve Nazife Ö. Koca, Ankara: TÜBİTAK.

Kauffman A. Stuart (2008). Reinventing The Sacred, New York: Basic Books.

Khun, S. Thomas (1982). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Krauss, M. Lavrence (2018). Kuantum Adam: Feynman, çev. Mehmet Moralı, İstanbul: Alfa / Bilim.

Laughlin, B.Robert (2015). Farklı Bir Evren, çev. Ulaş Apak, İstanbul: Alfa / Bilim.

Laszlo, Ervin (2006). Chaos Points, London: Piatkus Books.

Lovelock, James (2017). Gaia, çev. Ozan Karakuş, İstanbul: Alfa / Bilim.

Mandelbrot B. Benoit (1983). The Fractal Geometry of Nature, New York: W.H. Freeman and Company.

Mandelbrot, B. Benoit & Hudson L. Richard (2004). The Misbehaviour of Markets, GB: Profile Books.

Maturana, R. Humberto ve Francisco G. Varela (2010). Bilgi Ağacı, İnsan Anlayışının Biyolojik Temelleri, çev. Mahir Ünsal Eriş, İstanbul: Metis Yayınları.

Meadows, Donella (2008). Thinking in Systems, Vermont: Chelsea Green Publishing.

Mitchell, Melanie (2009). Complexity: A Guided Tour, New York: Oxford Üniversity Press.

Mitchell D. Sandra (2003). Biological Complexity and Integrative Pluralism, UK. Cambridge University Press.

Monod, Jacques (1983). Rastlantı ve Zorunluluk, çev, Vehbi Hacıkadiroğlu, Ankara: Dost Kitabevi.

Morin, Edgar ve Kern A. Brigitte (2001). Dünya Vatan, çev, Melike Hamami Kıraç, İstanbul: İletişim Yayınları.

Morin, Edgar (2003). Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi, çev. Hüsnü Dilli, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Morin, Edgar (2008). On Complexity, New Jersey: Hampton Press.

Morin, Edgar (2010). Yitik Paradigma: İnsan Doğası, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.

Omnés, Roalnd (2017). Kuantum Felsefesi, çev. Ercüment Akat, İstanbul: Alfa / Bilim.

Penrose, Roger (1999). Kralın Yeni Usu (1) Bilgisayar ve Zekâ, çev. Tekin Dereli, Ankara: TÜBİTAK.

Penrose, Roger (1998). Kralın Yeni Usu (2) Fiziğin Gizemi, çev. Tekin Dereli, Ankara: TÜBİTAK.

Penrose, Roger (1999). Kralın Yeni Usu (2) Us Nerede? çev. Tekin Dereli, Ankara: TÜBİTAK.

Penrose, Roger (1999). Büyük, Küçük ve İnsan Zihni, çev. Cenk Türkman, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Penrose, Roger (2015). Zaman Döngüleri, Kuantum Eveninin Olağanüstü Macerası, çev. Kerem Cankoçak ve Murat Metehan Türkoğlu, İstanbul: Alfa / Bilim.

Pesic, Peter (2010). Çift Görmek, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Planck, Max. (1987). Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Alan Yayıncılık.

Popper, Karl (1998). Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev. İlknur Ata ve İbrahim Turan, İstanbul: YKY.

Potter, Christopher (2011). Buradasınız: Evrenin KısaTarihi,  çev. Can Kurultay, İstanbul:  Ayrıntı Yayınları.

Prigogine, Ilya (1980). From Being to Becoming, San Francisco: W.H. Freeman and Company.

Prigogine, Ilya (1999).  Kesinliklerin Sonu, Zaman, Kaos ve Doğa Yasaları, çev. Süheyla Sarı, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Prigogine, Ilya & Stengers, İsabelle (1998).  Kaostan Düzene, İnsanın Tabiatla Yeni Diyalogu, çev. Senai Demirci, İstanbul: İz Yayınları..

Rıfkin.J, Howard.T. (1993). Entropi, Dünyaya Yeni Bir Bakış, çev.  Hakan Okay,  İstanbul: İz Yayınları.

Ruelle, David (1996). Rastlantı ve Kaos, çev. Deniz Yurtören, Ankara: TÜBİTAK.

Sardar, Ziauddin ve Abrams, Iwona (2010). Kaos, Çeviren: Deniz Guliyeva, İstanbul: NTV Yayınları.

Schroeder, Manfred (2009). Fractals, Chaos, Power Laws: New York: Dover Publications.

Schrödinger, Erwin (2018). Yaşam Nedir? “Zihin ve Madde” ve “Otobiyografik Denemeler”, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Pan Yayıncılık.

Seife, Charles (2010). Alfa ve Omega, çev. Nedim Çatlı, İstanbul: MetisYayınları.

Sokal, Alan ve Bricmont, Jean (2002). Son Moda Saçmalar, çev. Mehmet Baydur ve Ongun Onaran, İstanbul: İletişim Yayınları.

Steinhardt, Paul J. ve Turok, Neil (2013). Sonsuz Evren, çev. Murat Metehen Türkoğlu, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları.

Stenger, J. Victor (2009). Quantum Gods, New York: Prometheus Books.

Taleb, Nassim Nicholas (2008). Siyah Kuğu, Olasılıksız Görünenin Etkisi, çev. Nazan Arıbaş,  İstanbul:  Varlık Yayınları.

Turok, Neil (2018). İçimizdeki Evren: Kuantumdan Kozmosa, çev. Onur Uygun, İstanbul: Kolektif Kitap.

Urry, John (2003). Global Complexity, UK: Polity.

Vignale, Giovanni (2011). The Beautiful Invisible, New York: Oxford University Press.

Waldrop, M.M. (1993).  Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, New York: Touchstone Book.

Wallerstein,Immanuel ve Lee E. Raichard (2007). İki Kültürü Aşmak, çev. Aysun Babacan, İstanbul: Metis Yayınları.

Wallerstein,Immanuel (2013). Bilginin Belirsizlikleri, çev. Berivan Alataş, İstanbul: Sümer Yayıncılık.

Weinberg, Steven (2013). İlk Üç Dakika, çev. Zekeriya Aydın ve Zeki Aslan, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.

Wyn, M. Charles ve Wiggins, W.Arthur (2005). Yanlış Yönde Kuantum Sıçramalar, çev. Aykut Gence, Ankara: TÜBİTAK.

Yalçın, Cengiz (2015). Kuantum, Ankara: Akılçelen Kitaplar.

Zohar, Danah & Marshall, Ian (1994). The Quantum Society, New York: Quil.

Zohar, Danah & Marshall, Ian (1998). Who’s Afraid of Schrödinger’s Cat? New York: Wiliam Morrow.

Zohar, Danah & Marshall, Ian (2002). Kim Korkar Schrödinger’in Kedisinden? İstanbul: Gelecek Yayıncılık.

Zohar, Danah (1998). Kuantum Benlik, çev. Seda Kervanoğlu, İstanbul: Sarmal Yayınevi.

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.